Astrophil Stella

Astrophil Stella là hãng nước hoa non trẻ của Ý thành lập vào năm 2020, và chính thức ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào năm 2021. Hiện tại Astrophil & Stella đang hoạt động theo mô hình sáng tạo và sản xuất các sản phẩm nước hoa Handmade cao cấp dưới sự kết hợp của các perfumers Cécile Zarokian, Luca Maffei, Bertrand Duchaufour, Chris Maurice, Christian Provenzano and Nathalie Feisthauer

Hiển thị tất cả 3 kết quả