Masque Milano

Masque Milano được thành lập năm 2012 bởi 2 founder là Alessandro Brun và Riccardo Tedeschi. Hiện tại Masque Milano đã có tổng cộng 21 mùi hương, 16 trong số đó nằm trong bộ sưu tập The Opera of Life, chia làm 4 cảnh, mỗi cảnh sẽ bao gồm 4 mùi hương.

Hiển thị tất cả 2 kết quả